کتب قانون یار

پیشنهاد های شگفت انگیز
  1. قوانین خاص حقوقی و جزایی
  2. آموزه های حقوق جزای عمومی10

قانون یار قوانین خاص حقوقی – جزایی

تومان۲۵۰,۰۰۰
تومان۲۲۵,۰۰۰

فروش: 0
موجودی: 5


10

آموزه‌های حقوق جزای عمومی

تومان۸۵,۰۰۰
تومان۷۶,۵۰۰

فروش: 0
موجودی: 1


کتب تستی حقوقی ویژه وکالت

دیدن همه


مختصر حقوق تجارت
4

موجودی:2 در انبار

مختصر حقوق تجارت


تومان۷۵,۰۰۰ تومان۷۲,۰۰۰


اصول فقه دانشگاهی
5

موجودی:2 در انبار

اصول فقه دانشگاهی


تومان۶۰,۰۰۰ تومان۵۷,۰۰۰

پیشنهاد لحظه ای

قانون امور حسبی مصوب1319/4/2نموداری

قانون امور حسبی مصوب1319/4/2نموداری

تومان۱۷,۵۰۰ تومان۱۵,۷۵۰


مجموعه پرسش‌های چهارگزینه‌ای حقوق تجارت

مجموعه پرسش‌های چهارگزینه‌ای حقوق تجارت

تومان۱۳۰,۰۰۰


قانون ثبت اسناد و املاک نموداری

قانون ثبت اسناد و املاک نموداری

تومان۲۲,۵۰۰ تومان۲۰,۲۵۰


قانون یار امور حسبی

قانون یار امور حسبی

تومان۳۰,۰۰۰ تومان۲۷,۰۰۰


1000 پرسش چهارگزینه ای برگزیده متون فقه

1000 پرسش چهارگزینه ای برگزیده متون فقه

تومان۵۰,۰۰۰ تومان۴۵,۰۰۰

دیدن همه


نکات آزمونی کتب حقوقی چتر دانش


مجموعه 20 دوره وکالت آزمون وکالت


مجموعه آزمون‌های آزمایشی چتردانش


دیدن همه

دیدن همه

قبل
بعدی