استعداد تحصیلی، استعداد تحصیلی آزمون‌ دکتری، پرسش‌های چهار گزینه‌ای استعداد تحصیلی، گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتردانش، مجموعه پرسش‌های چهار گزینه‌ای استعداد تحصیلی آزمون‌های دکتری

1 کالا

  • 10%
    مجموعه پرسش‌های چهار گزینه‌ای استعداد تحصیلی آزمون‌های دکتری

    مجموعه پرسش‌های چهار گزینه‌ای استعداد تحصیلی آزمون‌های دکتری

    تومان۱۵,۰۰۰ تومان۱۳,۵۰۰
    آزمون دکتری تخصصی از سال 1390 در رشتههای مختلف در دو مرحله آزمون کتبی و مصاحبه حضوری به صورت سراسری برگزار میشوود. یکی از مواد امتحانی آزمون کتبی تخصصی0 استعداد تحصیلی است که بین تمامی رشتهها مشترک میباشد. این درس که با هدف سونج تواناییهای ذهنی و اسوتعداد متقاضوی تحصویل در مقدع دکتری طرح شده است؛ دارای چهار بخش اصلی میباشد که هدف از هر بخش سنجش توانمندی های مختلف…