بهترین منابع ارشد حقوق جزا

1 کالا

  • 5%
    شرح آزمونی قانون مجازات اسلامی

    شرح آزمونی قانون مجازات اسلامی

    تومان۱۲۰,۰۰۰ تومان۱۱۴,۰۰۰
    کتاب شرح آزمونی قانون مجازات اسلامی که بر اساس نظم مواد قانون مجازات اسلامی جدید به انضمام بخش تعزیرات قانون مصوب ۱۳۷۵ تدوین شده است، نکات مورد نیاز آزمون های حقوقی و دیدگاه های مورد توجه طراحان سوال را در ذیل هر ماده ارائه نموده است. همچنین آرای وحدت رویه و قوانین خاص مرتبط نیز ارائه شده است.