حقوق تجارت در پرتو نظام حقوقي کنوني دکتر حقيقت

1 کالا

  • حقوق تجارت در پرتو نظام حقوقی کنونی

    حقوق تجارت در پرتو نظام حقوقی کنونی

    تومان۸۰,۰۰۰
    کتاب حاضر که حاصل بیش از سه سال تلاش برای گردآوری آراء و نظریات استادان حقوق و جمع آوری مقررات اخیرالتصویب است، تلاشی است برای آنکه ضمن ارائه قوانین مرتبط با حقوق تجارت، دکترین و رویه قضایی را در ارتباط با موضوعات تجاری هماهنگ ساخته و با جمع مقررات تجاری موجود تفسیری صحیح از قواعد تجاری ارائه نماید.