حقوق تجارت در پرتو نظام حقوقي کنوني

1 کالا

  • حقوق تجارت در پرتو نظام حقوقی کنونیحقوق تجارت در پرتو نظام حقوقی کنونی

    حقوق تجارت در پرتو نظام حقوقی کنونی

    تومان۱۴۰,۰۰۰
    کتاب حاضر که حاصل بیش از سه سال تلاش برای گردآوری آراء و نظریات استادان حقوق و جمع آوری مقررات اخیرالتصویب است، تلاشی است برای آنکه ضمن ارائه قوانین مرتبط با حقوق تجارت، دکترین و رویه قضایی را در ارتباط با موضوعات تجاری هماهنگ ساخته و با جمع مقررات تجاری موجود تفسیری صحیح از قواعد تجاری ارائه نماید.