قانون آيين دادرسي مدني تحريري (رقعي)

1 کالا

  • 10%
    قانون آیین دادرسی مدنی تحریری (رقعی)

    قانون آیین دادرسی مدنی تحریری (رقعی)

    تومان۲۰,۰۰۰ تومان۱۸,۰۰۰
    این کتاب دربردارنده ی متن قانون آیین دادرسی مدنی می باشد. شیوه نگارش قوانین به نحوی است که علاوه بر مواد قانون آیین دادرسی مدنی دارای چند نکته حائز اهمیت میباشد: 1.مواد مرتبط هر ماده در ذیل آن ماده ذکر شده. 2.فضای خالی جهت یادداشت نکات در ذیل هر ماده در نظر گرفته شده است. 3.آرا وحدت رویه متناسب با هر ماده ذکر شده. 4.واژگان دشوار هر ماده د رذیل…