قانون آيين دادرسي کيفري تحريري مصوب 1392/12/4(رقعي)

1 کالا

  • 10%
    قانون آیین دادرسی کیفری تحریری مصوب 1392/12/4(رقعی)

    قانون آیین دادرسی کیفری تحریری مصوب 1392/12/4(رقعی)

    تومان۳۵,۰۰۰ تومان۳۱,۵۰۰
    این کتاب دربردارنده ی متن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/ 12 / 1392 می باشد. شیوه نگارش قوانین به نحوی است که علاوه بر مواد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/ 12 / 1392 دارای چند نکته حائز اهمیت میباشد: 1.مواد مرتبط هر ماده در ذیل آن ماده ذکر شده. 2.فضای خالی جهت یادداشت نکات در ذیل هر ماده در نظر گرفته شده است. 3.آرا وحدت رویه متناسب با…