قانون اجراي احکام مدني تحريري

1 کالا

  • 10%
    قانون اجرای احکام مدنی تحریری

    قانون اجرای احکام مدنی تحریری

    تومان۶,۰۰۰ تومان۵,۴۰۰
    این کتاب دربردارنده ی متن قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 میباشد. شیوه نگارش قوانین به نحوی است که علاوه بر مواد قانون مدنی دارای دو نکته حائز اهمیت میباشد: 1.مواد مرتبط هر ماده در ذیل آن ماده ذکر شده. 2.فضای خالی جهت یاددات نکات در ذیل هر ماده در نظر گرفته شده است. بدین طریق حقوقدانان و حقوقخوانان میتوانند نکته هر ماده را در همین کتاب ذیل مواد قانونی…