قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب 1318 نموداري

1 کالا

  • 10%
    قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب 1318 نموداری

    قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب 1318 نموداری

    تومان۲,۵۰۰ تومان۲,۲۵۰
    از آنجایی که در آزمون های حقوقی، قانون به عنوان منبع اصلی معرفی می شود و طرّاحان سؤال نیز با اتکا به منطوق و مفهوم قانون اقدام به طرح سؤال می نمایند ، تصمیم گرفته شد تا با طرحی کاملا ابتکاری متن قانون را بدون اینکه دخل و تصرّفی در الفاظ و عبارات قانونی برده شود در قالب نمودار ، جدول ، مشخص نمودن کلمات و اصطلاحات مهم آزمونی دسته…