قانون تجارت تحريري (رقعي)

1 کالا

  • 10%
    قانون تجارت تحریری (رقعی)

    قانون تجارت تحریری (رقعی)

    تومان۲۷,۵۰۰ تومان۲۴,۷۵۰
    این کتاب دربردارنده ی متن قانون تجارت میباشد. شیوه نگارش قوانین به نحوی است که علاوه بر مواد قانون تجارت دارای چند نکته حائز اهمیت میباشد: 1.مواد مرتبط هر ماده در ذیل آن ماده ذکر شده. 3.واژگان دشوار در ذیل مواد ترجمه شده 2.فضای خالی جهت یاددات نکات در ذیل هر ماده در نظر گرفته شده است. بدین طریق حقوقدانان و حقوقخوانان میتوانند نکته هر ماده را در همین کتاب…