قانون ثبت اسناد و املاك نموداري چتردانش

1 کالا

  • 10%
    قانون ثبت اسناد و املاك نموداری

    قانون ثبت اسناد و املاك نموداری

    تومان۲۲,۵۰۰ تومان۲۰,۲۵۰
    قانون ثبت اسناد و املاك نموداری مجموعه ای است که برای نخستین بار در سابقه نشر حقوقی کشور مواد قانون مذکور را به صورت نموداری به ترسیم و طبقه بندی نموده است. البته تنها امتیاز این کتاب به نموداری بودن محتوایش ختم نمی شود بلکه علاوه بر آن متمایز نمودن نکات کلیدی مواد قانونی، برجسته کردم قیود احکام و نشانه گذاری های متعدد در جهت تمرکز بیشتر بر مخاطب بر…