قانون حمايت خانواده تحريري مصوب 1391

1 کالا

  • 10%
    قانون حمایت خانواده تحریری مصوب 1391

    قانون حمایت خانواده تحریری مصوب 1391

    تومان۱۰,۰۰۰ تومان۹,۰۰۰
    این کتاب دربردارنده ی متن قانون حمایت خانواده می باشد. شیوه نگارش قوانین به نحوی است که علاوه بر مواد قانون حمایت خانواده دارای چند نکته حائز اهمیت میباشد: 1.مواد مرتبط هر ماده در ذیل آن ماده ذکر شده. 2.فضای خالی جهت یادداشت نکات در ذیل هر ماده در نظر گرفته شده است. 3.آرا وحدت رویه متناسب با هر ماده ذکر شده. 4.واژگان دشوار هر ماده د رذیل ماده توضیح…