قانون شوراهاي حل اختلاف

1 کالا

  • 10%
    قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ نموداری

    قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ نموداری

    تومان۴,۰۰۰ تومان۳,۶۰۰
    از آنجایی که در آزمون های حقوقی، قانون به عنوان منبع اصلی معرفی می شود و طرّاحان سؤال نیز با اتکا به منطوق و مفهوم قانون اقدام به طرح سؤال می نمایند ، تصمیم گرفته شد تا با طرحی کاملا ابتکاری متن قانون را بدون اینکه دخل و تصرّفی در الفاظ و عبارات قانونی برده شود در قالب نمودار ، جدول ، مشخص نمودن کلمات و اصطلاحات مهم آزمونی دسته…