قانون مدني(نموداري)الهام مختاري

1 کالا

  • 20%
    قانون مدنی (نموداري)

    قانون مدنی (نموداري)

    تومان۵۰,۰۰۰ تومان۴۰,۰۰۰
    قانون مدنی نموداری مجموعه ای است که برای نخستین بار در سابقه نشر حقوقی کشور مواد قانون مذکور را به صورت نموداری به ترسیم و طبقه بندی نموده است. البته تنها امتیاز این کتاب به نموداری بودن محتوایش ختم نمی شود بلکه علاوه بر آن متمایز نمودن نکات کلیدی مواد قانونی، برجسته کردم قیود احکام و نشانه گذاری های متعدد در جهت تمرکز بیشتر بر مخاطب بر ظرایف قانونی از…