قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي مصوب 1393 نموداري

1 کالا

  • 10%
    قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1393 نموداری

    قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1393 نموداری

    تومان۳,۵۰۰ تومان۳,۱۵۰
    از آنجایی که در آزمون های حقوقی، قانون به عنوان منبع اصلی معرفی می شود و طرّاحان سؤال نیز با اتکا به منطوق و مفهوم قانون اقدام به طرح سؤال می نمایند ، تصمیم گرفته شد تا با طرحی کاملا ابتکاری متن قانون را بدون اینکه دخل و تصرّفی در الفاظ و عبارات قانونی برده شود در قالب نمودار ، جدول ، مشخص نمودن کلمات و اصطلاحات مهم آزمونی دسته…