قانون يار حقوق تعهدات گروه علمي موسسه آموزش عالي آزاد چتر دانش

1 کالا

  • 10%
    قانون یار حقوق تعهدات

    قانون یار حقوق تعهدات

    تومان۱۲,۵۰۰ تومان۱۱,۲۵۰
    شیوه آموزش کتاب قانون یار حقوق تعهدات به این صورت می باشد که در ابتدا عینا ماده قانون آورده شده، سپس در ذیل هر ماده، از یک تا چندین نکته مهم مربوط آن ماده ارائه شده و سپس در ذیل نکات، تست های مربوط به آن ماده به همراه پاسخ آن ارائه شده است. همچنین در روبروی هر تست ذکر شده است که مربوط به کدام آزمون حقوقی می باشد.