قانون يار حقوق ثبت

1 کالا

  • 10%
    قانون یار حقوق ثبت

    قانون یار حقوق ثبت

    تومان۷۰,۰۰۰ تومان۶۳,۰۰۰
    شیوه آموزش کتاب قانون یار حقوق ثبت به این صورت می باشد که در ابتدا عینا ماده قانون آورده شده، سپس در ذیل هر ماده، از یک تا چندین نکته مهم مربوط آن ماده ارائه شده و سپس در ذیل نکات، تست های مربوط به آن ماده به همراه پاسخ آن ارائه شده است. همچنین در روبروی هر تست ذکر شده است که مربوط به کدام آزمون حقوقی می باشد.