قانون چک نموداري

1 کالا

  • 10%
    قانون صدور چک

    قانون صدور چک مصوب 1355 نموداری با اصلاحات 1372 و 1382و 1397

    تومان۶,۰۰۰ تومان۵,۴۰۰
    قانون صدور چک نموداری مجموعه ای است که برای نخستین بار در سابقه نشر حقوقی کشور مواد قانون مذکور را به صورت نموداری به ترسیم و طبقه بندی نموده است. البته تنها امتیاز این کتاب به نموداری بودن محتوایش ختم نمی شود بلکه علاوه بر آن متمایز نمودن نکات کلیدی مواد قانونی، برجسته کردم قیود احکام و نشانه گذاری های متعدد در جهت تمرکز بیشتر بر مخاطب بر ظرایف قانونی…