قانون یار آیین دادرسی

1 کالا

  • 15%
    قانون یار آیین دادرسی کیفریقانون یار آیین دادرسی کیفری

    قانون یار آیین دادرسی کیفری

    تومان۱۳۰,۰۰۰ تومان۱۱۰,۵۰۰
    شیوه آموزش کتاب قانون یار آیین دادرسی کیفری به این صورت می باشد که در ابتدا عینا ماده قانون آورده شده، سپس در ذیل هر ماده، از یک تا چندین نکته مهم مربوط آن ماده ارائه شده و سپس در ذیل نکات، تست های مربوط به آن ماده به همراه پاسخ آن ارائه شده است. همچنین در روبروی هر تست ذکر شده است که مربوط به کدام آزمون حقوقی می…