قوانين خاص حقوقي و جزايي

1 کالا

  • 50%
    قانون یار قوانین خاص حقوقی - جزایی

    قانون یار قوانین خاص حقوقی – جزایی

    تومان۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲۵,۰۰۰
    شیوه آموزش کتاب قانون یار قوانین خاص حقوقی و کیفری به این صورت می باشد که در ابتدا عینا مواد آورده شده، سپس در ذیل هر ماده، از یک تا چندین نکته مهم مربوط آن ماده ارائه شده و سپس در ذیل نکات، تست های مربوط به آن ماده به همراه پاسخ آن ارائه شده است. همچنین در روبروی هر تست ذکر شده است که مربوط به کدام آزمون حقوقی…