مجموعه پرسش هاي چهارگزينه اي طبقه بندي شده متون فقه جزايي

1 کالا

  • 10%
    مجموعه پرسش های چهارگزینه ای طبقه بندی شده متون فقه جزایی

    مجموعه پرسش های چهارگزینه ای طبقه بندی شده متون فقه جزایی

    تومان۳۰,۰۰۰ تومان۲۷,۰۰۰
    کتاب حاضر، مجموعه پرسشهای طبقهبندیشده فقه جزایی است که شامل پرسشهای مباحث جزا از جمله حدود، قصاص، دیات، قضاء و شهادت میشود.تألیف » الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة « مباحث مذکور بر اساس کتاب شهید ثانی است که سالهاست کتاب درسی حوزویان و دانشگاهیان است. پرسشهای این کتاب تألیفی و طبقهبندیشده و بهترتیب مسائل طرح شده در بابهای مذکور است، بنابرین پرسشها پراکنده و مشتت نیستند. از مزایای اینگونه…