1000 نکته کليدي آيين دادرسي مدني

1 کالا

  • 15%
    1000 نکته کلیدی آیین دادرسی مدنی

    1000 نکته کلیدی آیین دادرسی مدنی

    تومان۳۰,۰۰۰ تومان۲۵,۵۰۰
    با عنایت به اهمیت فراوان آیین دادرسی مدنی در قبولی داوطلبان در آزمون مذکور و وسعت مطالب مربوط به آن، تدوین و انتشار کلیۀ این مطالب به طور خلاصه و نکته ای در مجموعه ای منسجم (1000 نکته) بسیار ضروری است از سوی دیگر بدیهی است، ارائه ی مطالب فوق، به صورت خلاصه، آن هم به زبانی روان و بی تکلف می تواند گام مهمی در میزان آگاهی داوطلبان به…