1000 پرسش آيين دادرسي

1 کالا

  • 10%
    1000 پرسش چهارگزینه‌ای برگزیده آیین دادرسی مدنی

    1000 پرسش چهارگزینه‌ای برگزیده آیین دادرسی مدنی

    تومان۵۰,۰۰۰ تومان۴۵,۰۰۰
    در مجموعة پیش رو، تلاش شده تا تمامی مباحث مربوط به مطالب آزمونی مورد بحث و بررسی قرار گیرد؛ به گونه ای که دانشجو صرفا با مطالعة این کتاب بتواند به درصد قابل توجهی از سوالات آزمونی پاسخ دهد. با توجه به اینکه منبع آزمونی مهم آزمونهای وکالت، قضاوت، کارشناسی ارشد و... در آیین دادرسی مدنی، از مجموعه کتابهای ارزشمند استاد گرانقدر و گران مایه دکتر عبدا.. شمس است، بیشتر…