500 پرسش حقوق ثبت

1 کالا

  • 10%
    500 پرسش چهارگزینه ای برگزیده حقوق ثبت

    ۵۰۰ پرسش چهارگزینه ای برگزیده حقوق ثبت

    تومان۱۷,۵۰۰ تومان۱۵,۷۵۰
    کتاب دربردارنده ی ۵۰۰ سوال تالیفی از فصول حقوق ثبت میباشد که در هر عنوان مشخص شده. بدین طریق داوطللبان آزمون های حقوقی وکالت و ... متناسب با هر فصل مهمترین سوالات را نیز مرور میکنند. سوالات به همراه پرسش های تشریحی میباشد. ویژه داوطلبان آزمون های حقوقی وکالت وسردفتری و ... .