62 و 76 نموداري نگار روشني

1 کالا

  • 10%
    قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 56، 62 و 76 نموداری

    قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 56، 62 و 76 نموداری

    تومان۴,۰۰۰ تومان۳,۶۰۰
    از آنجایی که در آزمون های حقوقی، قانون به عنوان منبع اصلی معرفی می شود و طرّاحان سؤال نیز با اتکا به منطوق و مفهوم قانون اقدام به طرح سؤال می نمایند ، تصمیم گرفته شد تا با طرحی کاملا ابتکاری متن قانون را بدون اینکه دخل و تصرّفی در الفاظ و عبارات قانونی برده شود در قالب نمودار ، جدول ، مشخص نمودن کلمات و اصطلاحات مهم آزمونی دسته…