قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث

10%

قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث


تومان۴,۰۰۰ تومان۳,۶۰۰

تخفیف : 400 تومان

در انبار موجود نمی باشد

بررسی اجمالی محصول

از آنجایی که در آزمون های حقوقی، قانون به عنوان منبع اصلی معرفی می شود و طرّاحان سؤال نیز با اتکا به منطوق و مفهوم قانون اقدام به طرح سؤال می نمایند ، تصمیم گرفته شد تا با طرحی کاملا ابتکاری متن قانون را بدون اینکه دخل و تصرّفی در الفاظ و عبارات قانونی برده شود در قالب نمودار ، جدول ، مشخص نمودن کلمات و اصطلاحات مهم آزمونی دسته بندی نماییم. علاوه بر آن در این مجموعه ، فراوانی سؤالات آزمون های حقوقی و آراء وحدت رویه ی کاربردی نیز بر مبنای مواد قانونی ذکر شده است.

نقد و بررسی : قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث

فهرست:
قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395
بخشنخست:کلیات
بخشدوم:حقوقوتعهداتبیمه گروبیمه گذار
بخشسوم:حقوقوتعهداتصندوق
بخشچهارم:پرداختخسارت
بخشپنجم:تکالیفسایرنهادهاودستگاه هایمرتبط
بخشششم:مقرراتکیفری
بخشهفتم:مقرراتنهائی

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث”