قانون تجارت تحریری

10%

قانون تجارت تحریری


تومان۲۰,۰۰۰ تومان۱۸,۰۰۰

تخفیف : 2,000 تومان

در انبار موجود نمی باشد

بررسی اجمالی محصول

این کتاب دربردارنده ی متن قانون تجارت می باشد.
شیوه نگارش قوانین به نحوی است که علاوه بر مواد قانون تجارت دارای چند نکته حائز اهمیت میباشد:
۱٫مواد مرتبط هر ماده در ذیل آن ماده ذکر شده.
۲٫فضای خالی جهت یادداشت نکات در ذیل هر ماده در نظر گرفته شده است.
۳٫آرا وحدت رویه متناسب با هر ماده ذکر شده.
۴٫واژگان دشوار هر ماده د رذیل ماده توضیح داده شده.

نقد و بررسی : قانون تجارت تحریری

فهرست:
-قانــون تجــارت (مصــوب ۱۳۱۱/۲/۱۳ کمیســیون قوانیــن عدلیه با اصلاحات بعدی)
باب اول: تجار و معاملات تجاری
باب دوم: دفاترتجارتی و دفترثبت تجارتی
باب سوم: شرکت های تجارتی
-لایحــه قانونــی اصــلاح قســمتی از قانــون تجــارت (مصــوب ۱۳۴۷/۱۲/۲۴ کمیسیون خاص مشترک مجلسین)
باب چهارم: برات- فته طلب- چک
-قانــون صــدور چــک مصــوب ۴/۱۶/۱۳۵۵ بــا اصلاحــات بعدی
باب پنجم: اسناد در وجه حامل
باب ششم: دلالی
باب هفتم: حق العمل کاری ( کمیسیون)
باب هشتم: قرارداد حمل و نقل
باب نهم: قائم مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی
باب دهم: ضمانت
باب یازدهم: در ورشکستگی
بــاب دوازدهــم: در ورشکســتگی بــه تقصیــر و ورشکســتگی به تقلب
باب سیزدهم: در اعاده اعتبار
باب چهاردهم: اسم تجارتی
باب پانزدهم: شخصیت حقوقی
باب شانزدهم: مقررات نهایی

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “قانون تجارت تحریری”