قانون یار آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب 1393

10%

قانون یار آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب 1393


تومان۱۰,۰۰۰ تومان۹,۰۰۰

تخفیف : 1,000 تومان

در انبار موجود نمی باشد

بررسی اجمالی محصول

این کتاب به عنوان مکمل قانون یار آیین دادرسی کیفری (چاپ های اول تا نهم) مطابق با قانون آ.د.ک مصوب 1392تالیف گروه علمی چتردانش می باشد.
با توجه به اینکه تمام متن این کتاب در قانون یار آیین دادرسی کیفری چاپ دهم به بعد آمده است، در صورتی که قصد خرید قانون یار آیین دادرسی کیفری چاپ دهم و مابعد را دارید از خرید این کتاب خودداری فرمایید.

نقد و بررسی : قانون یار آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب 1393

فهرست:
-قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب 1393
-فصلاول:کليات
-فصلدوم:تشکيلاتدادسراودادگاههاينظامي
-فصلسوم:صلاحيت
-فصلچهارم:کشفجرموتحقيقاتمقدماتي
-فصلپنجم:وکالتدردادسراودادگاهنظامي
-فصلششم:ترتيبرسيدگي،صدوروابلاغرأي
-فصلهفتم:تجدیدنظرواعاده دادرسی
-فصلهشتم:اجراياحکام
-فصلنهم:زندانهاوبازداشتگاه هاينظامي

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “قانون یار آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب 1393”