قانون یار حقوق تعهدات

10%

قانون یار حقوق تعهدات


تومان۱۲,۵۰۰ تومان۱۱,۲۵۰

تخفیف : 1,250 تومان

در انبار موجود نمی باشد

بررسی اجمالی محصول

شیوه آموزش کتاب قانون یار حقوق تعهدات به این صورت می باشد که در ابتدا عینا ماده قانون آورده شده، سپس در ذیل هر ماده، از یک تا چندین نکته مهم مربوط آن ماده ارائه شده و سپس در ذیل نکات، تست های مربوط به آن ماده به همراه پاسخ آن ارائه شده است. همچنین در روبروی هر تست ذکر شده است که مربوط به کدام آزمون حقوقی می باشد.

نقد و بررسی : قانون یار حقوق تعهدات

-ارائه مواد قانونی به همراه نکات برگزیده مربوطه در ذیل هر ماده
-تست های برگزیده حقوق تعهدات همراه با پاسخنامه ازکلیه‌ی آزمون های حقوقی
-همراه با سوالات حقوق تعهدات آزمون های وکالت
-همراه با برخی قوانین خاص مرتبط با حقوق تعهدات
-ویژه آمادگی آزمون های حقوقی
-مناسب جهت بهره‌مندی عموم حقوقدانان از جمله وکلا، قضات و کارآموزان.

فهرست:
قسمتدوم:درعقودومعاملاتوالزامات
باباول:درعقودوتعهداتبهطورکلي
فصلاول:دراقسامعقودومعاملات
فصلدوم:درشرايطاساسيبرايصحتمعامله
فصلسوم:دراثرمعاملات
فصلچهارم:دربيانشرايطيکهدرضمنعقدمي شود
فصلپنجم:درمعاملاتيکهموضوعآنمالغيراستيامعاملاتفضولي
فصلششم:درسقوطتعهدات

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “قانون یار حقوق تعهدات”