قانون یار آیین دادرسی کیفری
قانون یار آیین دادرسی کیفری
قانون یار آیین دادرسی کیفری
قانون یار آیین دادرسی کیفری

قانون یار آیین دادرسی کیفری


تومان۱۳۰,۰۰۰ تومان۱۱۰,۵۰۰

تخفیف : 19,500 تومان

در انبار موجود نمی باشد

شیوه آموزش کتاب قانون یار آیین دادرسی کیفری به این صورت می باشد که در ابتدا عینا ماده قانون آورده شده، سپس در ذیل هر ماده، از یک تا چندین نکته مهم مربوط آن ماده ارائه شده و سپس در ذیل نکات، تست های مربوط به آن ماده به همراه پاسخ آن ارائه شده است. همچنین در روبروی هر تست ذکر شده است که مربوط به کدام آزمون حقوقی می باشد.