مجموعه پرسش‌های چهار گزینه‌ای استعداد تحصیلی آزمون‌های دکتری

مجموعه پرسش‌های چهار گزینه‌ای استعداد تحصیلی آزمون‌های دکتری


تومان۱۵,۰۰۰ تومان۱۳,۵۰۰

تخفیف : 1,500 تومان

در انبار موجود نمی باشد

آزمون دکتری تخصصی از سال 1390 در رشتههای مختلف در دو مرحله آزمون کتبی و مصاحبه حضوری به صورت سراسری برگزار میشوود. یکی از مواد امتحانی آزمون کتبی تخصصی0 استعداد تحصیلی است که بین تمامی رشتهها مشترک میباشد.
این درس که با هدف سونج تواناییهای ذهنی و اسوتعداد متقاضوی تحصویل در مقدع دکتری طرح شده است؛ دارای چهار بخش اصلی میباشد که هدف از هر بخش سنجش توانمندی های مختلف فرد نظیر هوش،منطق،توانایی تحلیل،سرعت،قدرت تجسم،تسلط برمبانی پایه ریاضی به طور همزمان می باشد.