مجموعه پرسش های چهارگزینه ای طبقه بندی شده متون فقه جزایی

مجموعه پرسش های چهارگزینه ای طبقه بندی شده متون فقه جزایی


تومان۳۰,۰۰۰ تومان۲۷,۰۰۰

تخفیف : 3,000 تومان

در انبار موجود نمی باشد

کتاب حاضر، مجموعه پرسشهای طبقهبندیشده فقه جزایی است که شامل پرسشهای مباحث جزا از جمله حدود، قصاص، دیات، قضاء و شهادت میشود.تألیف » الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة « مباحث مذکور بر اساس کتاب شهید ثانی است که سالهاست کتاب درسی حوزویان و دانشگاهیان است. پرسشهای این کتاب تألیفی و طبقهبندیشده و بهترتیب مسائل طرح شده در بابهای مذکور است، بنابرین پرسشها پراکنده و مشتت نیستند. از مزایای اینگونه پرسشها این است که علاوه بر بیان نکات مسئله مورد مطالعه، به درک مسئله مورد مطالعه و جوانب آن نیز کمک میکند و جنبة آموزشی آن بیشتر است. پرسشها در پنج باب ارائه شده و پاسخنامه پرسشها نیز بهصورت کاملاً تشریحی آورده شده است.