مجموعه آزمو نهای کارشناسی رسمی دادگستری (امور ثبتی)

مجموعه آزمو نهای کارشناسی رسمی دادگستری (امور ثبتی)


تومان۷,۵۰۰ تومان۶,۷۵۰

تخفیف : 750 تومان

در انبار موجود نمی باشد

کتاب دربردارنده ی مجموعه آزمونهای کارشناسی رسمی دادگستری در امور ثبتی سال های متوالی میباشد به همراه پاسخ نامه تشریحی.
ویژه داوطلبان آزمون های حقوقی کارشناسی رسمی دادگستری و … .