قانون مجازات اسلامی تحریری مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲

قانون مجازات اسلامی تحریری مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲


تومان۱۶,۰۰۰ تومان۱۴,۴۰۰

تخفیف : 1,600 تومان

در انبار موجود نمی باشد

این کتاب دربردارنده ی متن قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 می باشد.
شیوه نگارش قوانین به نحوی است که علاوه بر مواد قانون مجازات اسلامی دارای چند نکته حائز اهمیت میباشد:
1.مواد مرتبط هر ماده در ذیل آن ماده ذکر شده.
2.فضای خالی جهت یادداشت نکات در ذیل هر ماده در نظر گرفته شده است.
3.آرا وحدت رویه متناسب با هر ماده ذکر شده.
4.واژگان دشوار هر ماده د رذیل ماده توضیح داده شده.